Foto af Jens Markus Lindhe

Haabet

På den sydvestlige del af Læsø, i det landlige område Tørkeriet, ligger landejendommen Haabet. Oprindeligt var ejendommen en traditionel Læsø-gård med tilhørende landbrug. Gården er med tiden udvidet og fremstår i dag som en firlænget, delvist tangtænget Læsø-gård til beboelse.

I 1979 besøgte kunstneren Per Kirkeby (1938-2018) Læsø. Under besøget spirede interessen for øen og ønsket om her at kunne fordybe sig i det kunstneriske arbejde og i naturen under længerevarende ophold. Senere samme år købte Per Kirkeby og Vibeke Windeløv en andel af Haabet af de daværende ejere, Søren og Inga Rasmussen. I de efterfølgende år var gården ejet af familierne i fællesskab. 

Særligt den tilhørende stald på Haabet gennemgik i de følgende år en smuk og nøje disponeret ombygning i samarbejde med arkitekt Ib Rasmussen (1931-2017), hvor Læsø-gårdens karakteristiske stil og synliggørelse af rummenes oprindelige funktion blev bevaret. Ombygningen havde til hensigt at omskabe disse arealer til beboelse og arbejdsrum for Kirkeby-familien.

Efter Per Kirkebys død i 2018, erhvervede Læsø Kunst og Kultur i 2019 ejendommen af familien Kirkeby. 

Atelieret

I slutningen af firserne blev den eksisterende plads på Haabet for trang til de store formater, som Per Kirkeby nu arbejdede med på Læsø, og et separat atelier blev tegnet – også dette i samarbejde med arkitekt Ib Rasmussen.

I 1989 stod det store og smukke atelier klar, opført få meter fra selve gården og med inspiration hentet fra den nordjyske egns hvidkalkede lader. Ovenlys, store hvide vægge, stor åben pejs og en taghøjde som kunne tilgodese produktion af kunst i store formater, var atelierets essens.

Gennem knap tre årtier blev et stort antal af Per Kirkebys anerkendte kunstværker skabt på Haabet. Med årene blev det blandt andet en fast tradition, at dele af sommerens produktion blev afsendt fra Læsø sidst på sommeren. Først til udstilling på Himmerlands Kunstmuseum i Aars, og derefter videre ud i verden til internationale udstillinger på museer og gallerier, hvor flere af værkerne forblev, indkøbt til museer og private samlinger.

Per Kirkebys atelier, august 2011
Foto af Thomas Bo Jensen
Foto af Jens Markus Lindhe

Prøvemarken

Siden begyndelsen af 1980’erne udvikledes haven og omgivelserne på Haabet til et åbent testfelt for Per Kirkebys eksperimenter og udkast til hans anerkendte murstensskulpturer – også kaldet Prøvemarken. I samarbejde med assistenter og murere på Læsø, blev der eksperimenteret med murstensmodeller, som foregreb senere udsmykningsopgaver flere steder i Europa. 

”Igennem årene har den tilliggende have udviklet sig til en åben skulpturpark, der på naturens betingelser glider i ét med det omgivende flade landskab”

(Thomas Bo Jensen, 2019 i per kirkeby/arkitektur)

Ved Østerby Havn står Per Kirkebys sidste murstensskulptur – kaldet Vinduestårnet –  som blev færdiggjort efter hans død i 2018. Skulpturen er opført på initiativ af Læsø Kunsthal.