Haabet set fra luften

Læsø Kunst og Kultur 

Læsø Kunst og Kultur ApS er etableret i 2018 med det formål at styrke kunst- og kulturlivet på øen. I 2019 erhvervede Læsø Kunst og Kultur i samarbejde med Tryge Natvig Haabet, med det formål at bevare og udvikle stedet til et kunstcenter for professionelle, udøvende kunstnere og for historien om kunsten og kunstnerne på Læsø.

Læsø Kunst og Kultur driver Læsø Artist in Residence, et arbejds- og opholdsprogram for danske og udenlandske kunstnere. Læsø Artist in Residence kan kontaktes på: kontakt@laesoeair.dk

Der tilbydes private rundvisinger, som skal bookes i god tid.

Haabet er en privat ejendom og kan kun besøges ved offentlige arrangementer eller efter aftale.

Bestyrelsen for Læsø Kunst og Kultur

Trygve Natvig (formand), cand.theol., Oslo. Delvist bosiddende på Læsø, hvis udvikling har haft hans store interesse siden 1990’erne.

Hanne Larsen, lektor ved VIA University College Horsens.

Leif Ladefoged, bosat på Læsø, tidl. kulturkonsulent i Læsø Kommune

Lone Leth Larsen, bosat på Læsø, tidl. kulturattaché i Bruxelles og kulturchef i Kolding Kommune

Bent Andreasen (direktion), kursusleder. Tidl. præst, højskoleforstander og fmd. for Museet Holmen, Løgumkloster. Har haft tanghus på Læsø siden 1995.

Læsø Kunst og Kultur styrker indsatsen med ansættelse af to nye medarbejdere

Læsø Kunst og Kultur glæder sig over, at det ambitiøse projekt, Læsø Artists in Residence og de øvrige aktiviteter, som selskabet gennemfører i Per Kirkebýs tidligere bolig og atelier Haabet og i Asger Jorns Hus Bangsbohave fra 1. februar kan udvikles yderligere til glæde for Læsø, de udvalgte samtidskunstnere og interesserede kunstelskere.

De tidligere kunstfaglige leder, Majbritt Løland, ophørte sin stilling i 2023, og Læsø Kunst og Kultur besluttede, at der fremadrettet er brug for en to-delt ledelse, hvor den daglige drift og det kunstfaglige ansvar adskilles.

Som kunstfaglige leder bliver det Anna Krogh, der skal tage sig af samarbejdet med blandt andet fagjuryen og de fonde, der gennem tilskud sikrer økonomien i Læsø Artist in Residence. Der var til 2024 tæt på 200 ansøgere til kunstnerophold i de to tidligere kunstnerboliger.
Samtidig ligger ansvaret for udstillingsprogrammer og den kunstneriske formidling hos den kunstfaglige leder.

Og Anna Krogh er kendt med den slags opgaver. Hun er uddannet magister i kunsthistorie og har tillige en MA fra New York. Anna Krogh har tidligere været direktør for Sorø Kunstmuseum, kurator på Kunsthallen Brandts og ARoS og har et indgående kendskab til samtidskunsten. Derudover medbringer hun en erfaring fra Statens Kunstfond, hvor hun i Det Internationale Billedkunstudvalg bl.a. formidlede residency-ophold til danske kunstnere i udlandet. Parallelt med arbejdet for Læsø Kunst og Kultur arbejder Anna Krogh som freelance kurator for bl.a. Danmarkshuset i Paris og Randers Kunstmuseum samt som redaktør og skribent. 

Den anden stilling er en daglig leder, som skal varetage de mange forskelligartede opgaver omkring aktiviteter og formidling, indkvartering og praktiske forhold omkring Haabet, hvor der også forestår større renoveringsopgaver.

Den nye daglige leder for Læsø Kunst og Kultur er Caroline Brøchner Polke Mortensen.


Carolines baggrund er magister i middelalderarkæologi fra Århus, København, Tromsø i Norge og Lund i Sverige. Ud over at have arbejdet som arkæolog, udgravningsleder og museumsinspektør på Nationalmuseerne i Grønland og Færøerne samt Naturhistorisk museum i Vestfjordene i Island har hun tidligere været museumsinspektør på Nationalmuseet med ansvar for skoletjeneste, udstillinger og formidling. Caroline kommer desuden med erfaring fra en projektlederstilling fra Frilandsmuseet nord for København og fra en stilling som fagredaktør på bogværket Trap Danmark. Derudover har hun arbejdet som retsarkæolog og kriminaltekniker i Rigspolitiet. Sideløbende med jobbet for Læsø Kunst og Kultur fortsætter hun med at drive en selvstændig virksomhed på Læsø.

Udvikling af et nyt residensprogram for bl.a. forskere og forfattere er en af de opgaver, som Læsø Kunst og Kultur arbejder med, og som Caroline vil omsætte til virkelighed sammen med de almindelige daglige driftsopgaver.

Læsø Kunst og Kultur glæder sig rigtig meget til samarbejdet med de nyansatte og ser frem til endnu større synlighed og til at kunne give såvel kunstnere som interesserede samarbejdspartnere og gæster store oplevelser på Haabet, i Bangsbohave og rundt om på Læsø.

Kontakt 

Læsø Kunst og Kultur: laesoekunstogkultur@gmail.com

Læsø Kunst og Kultur kan følges på Facebook