Læsø Artist in Residence

Kunsten på Læsø har længe været en central og unik del af Læsøs DNA, og igennem snart to århundreder har øen haft stor betydning for nogle af Danmarks største kunstnere.

Ganske særligt er det, at man i dag har genskabt og bevaret Asger Jorns (1914-1973) og Per Kirkebys (1938-2018), to af dansk og international kunsts mest anerkendte kunstnere, unikke og tidligere kunstnerboliger på øen. Her har naturen, roen og fordybelsen og den i perioder ønskede afstand til storbyernes pulserende kunstscener, været essentiel for kunstnerne.

Med Læsø AiR (Læsø Artist in Residence) skal kunstnerboligerne fremover, i samarbejde med en række anerkendte samarbejdspartnere på den danske og den internationale kunstscene, tjene som vartegn for historien om kunstnernes arbejde og ophold på øen, og som fremtidig inspiration og støtte for kommende kunstnergenerationer.

Læsø AiRs formål

Formålet med Læsø AiRs program for professionelle billedkunstnere, er at understøtte udviklingen af ​​kunstnernes praksis og fremme udvekslingen mellem danske og udenlandske kunstnere og den danske kunstscene.

Udenlandske kunstnerne, som tildeles arbejdsophold, vil få mulighed for at deltage i besøgsprogram, netværksaktiviteter og studiebesøg i samarbejde med institutioner og enkeltpersoner fra den danske kunstscene. Læsø AiR ønsker samtidig at understøtte den kunstneriske proces- og forskningsfase ved at give kunstneren tid, rum og muligheder for refleksion og fordybelse.

Læsø AiRs samarbejdspartnere

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, Museum Jorn i Silkeborg, Læsø Museum, Statens Værksteder for Kunst i København, Bangsbohave – Asger Jorns tidligere kunstnerbolig på Læsø, Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskoler i København, HDK-Valand – Högskolan för konst och design i Gøteborg og Kunstakademiet ved Universitet i Bergen.

Læsø AiR er venligst støttet af

Augustinus Fonden, Den Jyske Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond og Læsø Kommune. I 2022 er Læsø AiRs arrangementsprogram støttet af Region Nordjylland.

Ansøgning om arbejdsophold

Ansøgningsfrist for ophold ved Læsø AiR i 2023 er 1. december 2022

Ansøgninger skal sendes via et digitalt ansøgningsskema, som åbnes 1. november 2022 på Læsø AiRs hjemmeside www.laesoeair.dk

Arbejdsophold ved Læsø AiR indeholder i 2023

 • Ophold i atelier og bolig i Per Kirkeby og Asger Jorns tidligere kunstnerboliger, Haabet og Bangsbohave, beliggende i naturskønne omgivelser på Læsø
 • Dækning af rejseomkostninger (economy class) Læsø tur/retur
 • Et månedligt stipendium på 7500 DKK/1000 EUR til dækning af leveomkostninger, transport og udgifter til materialer og produktion under opholdet
 • Besøgsprogram i Danmark for udenlandske kunstnere
 • Lokal værts- og vidensgruppe til introduktion og netværk
 • Afholdelse af 2-3 ”Åbent Atelier” arrangementer med kunstnerens deltagelse i løbet af opholdet på Læsø

Perioder for arbejdsophold i 2023

Professionelle danske billedkunstnere kan ansøge om ophold af 4 og 6 ugers varighed. Professionelle udenlandske (ikke danske) billedkunstnere kan ansøge om ophold af 12 ugers varighed. En dansk og en udenlandsk kunstner kan deltage i programmet samtidigt under ophold i Per Kirkebys tidligere kunstnerbolig.

Danske kunstner udvælges til arbejdsophold i 4 eller 6 uger i følgende perioder:

6 uger – Haabet, Per Kirkebys tidligere kunstnerbolig

 • midt marts til ultimo april 2023
 • primo maj til midt juni 2023
 • primo august til midt september 2023
 • midt september til ultimo oktober 2023

4 uger – Bangsbohave, Asger Jorns tidligere kunstnerbolig

 • midt maj til midt juni 2023
 • midt juni til midt juli 2023
 • august 2023

1 udenlandsk kunstner vil være på arbejdsophold på Haabet i følgende perioder i 2023:

 • midt marts til midt juni 2023 og fra primo august til ultimo oktober 2023

En prioritering af ønskede opholdsperioder vil være muligt via det digitale ansøgningsskema.

Information om Per Kirkebys tidligere kunstnerbolig, Haabet:

www.laesoekunst.dk/laesoe-kunst-og-kultur-2

Information om Asger Jorns tidligere kunstnerbolig, Bangsbohave:

Asger Jorn sidder i et tog den 31. januar 1964 på vej op gennem Jylland. Han møder en gårdejer fra Læsø. Han vil sælge sin gård. Asger Jorn køber ubeset gården Bangsbohave. Sådan starter fortællingen om Asger Jorns tidligere kunstnerbolig på Læsø – en tidligere gård beliggende i området Bangsbo på Læsø. Boligen ombygges med hjælp fra Jorns gallerist Børge Birch, og Jorn har selv udtalt om atelieret på Bangsbohave: ”Mærkeligt nok, men det er egentlig det første atelier jeg har, som er indrettet helt efter mit eget hoved.”Asger Jorn tilbringer særligt sine sidste år i boligen på Læsø, hvor han finder ro og fordybelse til sit arbejde og nærvær med familie og venner.

Kunstnerboligen er en tidslomme med masser af historie og bevaret i den stil, som Jorn skabte på stedet først i 70´erne. Huset består af to soveværelser, en opholdsstue med Jorns oprindelige pejs, et badeværelse med bruser og et køkken. Atelieret er på ca. 50 m2 med stor pejs. Den stråtækte bygning er oprindeligt fra 1800-tallet og i dag bevaret som på Jorns tid, og dermed også uden moderne faciliteter som fjernsyn, opvaskemaskine, vaskemaskine, varmekilder er kun to pejse og nogle el-radiatorer. Der er indlagt internet i huset.

Huset ligger væk fra vejen og giver god ro til fordybelse. Huset ligger på en grund på 25 tønder land, hvoraf 20 tønder land ligger ned mod strandengene. Huset ligger i et naturskønt område. Fra huset er det nemt at komme omkring på øen – enten i bil eller på cykel.

I 2023 tilbydes 2-3 ophold af en måneds varighed for danske kunstnere i Asger Jorns tidligere kunstnerbolig på Læsø. Et arbejdsophold på Bangsbohave er særligt velegnet for en kunstnergruppe på to, eller to kunstnere som ønsker at arbejde på et fælles projekt eller for en kunstner med familie (udgifter if. med families ophold dækkes af residenten).

Information om Asger Jorns tidligere kunstnerbolig, Bangsbohave:

https://www.jorn-laesoe.dk/index.html

Hvem kan ansøge

I henhold til Læsø AiRs formål kan professionelle danske og udenlandske (ikke danske) billedkunstnere, som kan dokumentere erfaring med udstillinger og tidligere samarbejder med kuratorer på professionelt niveau, søge om ophold ved Læsø AiR.

For danske kunstnere gælder det, at de bor i Danmark og primært deltager på den danske kunstscene, og for udenlandske kunstnere gælder det at de er bosiddende i udlandet og primært deltager på kunstscener i udlandet.

Af pladsmæssige hensyn og for at kunne imødekomme udveksling mellem danske og udenlandske kunstnere modtager Læsø AiR primært ansøgninger fra individuelle kunstnere. Vi arbejder på at udvikle Læsø AIR og imødekomme fremtidige ophold for kunstnergrupper.

De udvalgte residenter vil have mulighed for at medbringe nærmeste familie i en kortere periode efter nærmere aftale med Læsø AiR. Omkostningerne herved dækkes af residenten.

Det er ikke tilladt at medbringe husdyr.

Det er et krav til ansøgende residenter, at de kan tale engelsk.

Krav til ansøgninger til Læsø AiR

 • motiveret ansøgning for ophold ved Læsø AiR
 • min. én soloudstilling/ biennale/ offentlig udsmykning
 • referencer fra 2 professionelle kuratorer

Ansøgningen skal indeholde

 • en motiveret ansøgning (max. 1 A4-side)
 • et cv inkl. referencer med kontaktoplysninger på to professionelle kuratorer (max. 2 A4-side)
 • illustrationer af værker, min. fem billeder. Tekst, titler og links kan tilføjes her (max. 5 A4-sider)

Hvordan vil ansøgningen blive vurderet?

Følgende kriterier vil blive prioriteret i vurderingen af ​​ansøgningerne:

– At ansøgerens fremsendte motivation og Læsø AiRs-opholdsprogram er gensidigt relevante. Hovedformålene med programmet er at opbygge nye relationer mellem danske og udenlandske kunstnere og den danske kunstscene samt skabe rum for inspiration, ro og fordybelse på Læsø.

– At ansøgeren kan dokumentere udstillingserfaring i væsentlige kunstfaglige sammenhænge (dvs. solopræsentationer på museer eller lignende kunstinstitutioner, og/eller deltagelse på biennaler og/eller større offentlige kunstprojekter mv.) og at

– ansøgeren kan dokumentere tidligere samarbejder med kuratorer og kan oplyse navn og kontaktoplysninger på to referencer, der har kendskab til kunstnerens udvikling og nyere værker på et kunstfagligt niveau samt at

 ​ – ansøgeren har en ambitiøs plan for sit ophold, der viser kunstnerisk kvalitet på et højt fagligt niveau.

Ansøgningerne vurderes af Læsø AiRs kunstfaglige jury:

 • Ellen Hyllemose, MFA, Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Kbh., kunstner
 • Sanne Kofod Olsen, mag.art., dekan, Det Kunstneriske Fakultet, Göteborg Universitet
 • Jacob Thage, direktør, Museum Jorn, Silkeborg
 • Caroline Nymark Zachariassen, cand.mag., kurator, Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
 • Majbritt Løland, mag.art., projektleder, Læsø AiR

Ansøgere vil blive underrettet direkte om juryens afgørelse inden for seks til otte uger efter ansøgningsfristen.

Ansøgningsfrist for ophold i 2023 er 1. december 2022

Ansøgninger skal sendes via et digitalt ansøgningsskema, som kan findes på Læsø AiRs hjemmeside www.laesoeair.dk fra 1. november 2022. Ansøgningsfrist for ophold i 2023 er 1. december 2022, og ansøgninger kan fremsendes via det digitale ansøgningsskema på Læsø AiRs hjemmeside fra 4 uger før ansøgningsfristen.

Historien om kunstnerne på Læsø

Øens isolerede beliggenhed i Kattegat har inspireret kunstnere siden midten af 1800-tallet og frem til i dag. Det intense lys, havet, strandene, engene, klitterne samt de tangtængede huse og den ro og fordybelse øen tilbyder, har givet Læsø en helt speciel plads i den danske kunsthistorie.

Kunstnere har siden guldalderen rejst til Læsø for at skabe kunst, heraf mange af Danmarks og den internationale kunst største mestre. Fra guldaldermaleren Martinus Rørby og den senere P.C. Skovgaard, til Michael Ancher, Viggo Johansen, Laurits Tuxen og Fynbomaleren Johannes Larsen. I 1950’erne fandt modernistiske landskabsmalere som Søren Hjort Nielsen og Johannes Hofmeister frirum på Læsø, og i 1970’erne fik kunstnerbrødrene Arne og Jørgen Haugen Sørensen længerevarende tilknytning til øen. I dag arbejder og opholder bl.a. kunstner og forfatter Erik Steffensen og Absalon Kirkeby sig i længere perioder på Læsø.

I 1964 købte Asger Jorn gården Bangsbohave på Læsø efter sigende ubeset, og indrettede sidenhen gården til både beboelse og atelier. Gården blev Jorns danske base de sidste år af hans liv, frem til hans død i 1973. I slutningen af 1970’erne besøgte Per Kirkeby Læsø, og købte i 1979 boligen Haabet til arbejde og ophold, hvor han gennem knap treårtier arbejdede intenst under sine ophold på Læsø.